Stockholm / Umeå / Västerås
  • slide-1

Legare biträder dig som är privatperson när du har drabbats av personskador vid en olycka, felbehandling, överfall eller till följd av sjukdom och hjälper dig att få rätt ersättning från ditt försäkringsbolag. Vi biträder även företag vid frågor om krav på ersättning ur företagsförsäkring.

Under 20 års tid har Legare biträtt klienter vid personskador och andra skadestånds- och försäkringsrättsliga ärenden. Under årens lopp har vi kunnat hjälpa tusentals personer att få ersättning för sina skador. Vi är en av få advokatbyråer i Sverige med denna specialisering. Vi törs därför säga: Vi kan personskaderätt!

I vissa skadeärenden, som exempelvis trafikolycksfall, kan försäkringsbolaget stå för kostnaderna att anlita advokat. Våra tjänster blir då kostnadsfria för dig som klient. Läs mer om detta under våra tjänster.

Vi åtar oss uppdrag från klienter över hela Sverige. I och med våra internationella medlemskap kan vi även bistå vid internationella frågor inom skadestånds- och försäkringsrättens område.

Välkommen!

 

Våra tjänster

slide-2

Företagsförsäkring

Har du funderingar kring företagets försäkringar, försäkringsvillkor eller har du krav på ersättning? Legare biträder dig med granskning av Läs mer
trafikolycksfall

Trafikolycksfall

Under skaderegleringen efter en trafikskada står regelmässigt försäkringsbolaget för den skadades ombudskostnader, vilket innebär att du som klient därför inte behöver Läs mer
sjukforsakring

Sjukförsäkring och sjukersättning

Vid sjukdom kan det vara aktuellt med ersättning från såväl försäkringsbolag vid tecknad sjukförsäkring som sjukpenning eller sjukersättning från Läs mer
patientskador

Patientskador och felbehandling

Den som har drabbats av en skada under behandling inom sjukvård eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning. Regleringen Läs mer

Frågor och svar

Jag har råkat ut för en personskada vid en trafikolycka, vad kostar det att anlita er?

Vid ett trafikolycksfall står försäkringsbolaget genom din försäkring i de allra flesta fall för din kostnad att anlita ett ombud i den löpande skaderegleringen. Detta innebär att vår hjälp blir kostnadsfri för dig. Läs mer

Hur går en personskadereglering till?

Av lag följer att försäkringsbolag har skyldighet att aktivt utreda och inom kort tid betala ut den ersättning Du är berättigad till. Detta fungerar i praktiken bara i enklare skadefall. Vi hjälper till i kontakten med försäkringsbolagen Läs mer

Vilken ersättning kan jag få från försäkringsbolaget för min skada?

Ersättning för personskador från bl a trafikförsäkring, patientförsäkring och ansvarsförsäkring fungerar med ett fåtal undantag på samma sätt som ”vanliga” skadestånd. Det innebär att ersättningen är lagstyrd och skall vara densamma Läs mer

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd meD försäkringsbolagets förslag till ersättning?

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets förslag till ersättning finns det ofta flera olika alternativ att välja bland. Vänd dig till någon av våra jurister för att diskutera vad som är bäst i ditt fall. Läs mer